LES FAMÍLIES

La llar: un espai obert i de trobada

La relació entre família i escola és un factor clau en l'educació i en el desenvolupament integral i harmònic dels infants. Les famílies són una part indispensable en aquest procés; llar i família han d'anar en una mateixa direcció, treballant de manera conjunta, cohesionada i compartida. Per tal de construir una relació entre l'escola i les famílies, prenem mesures, estratègies i recursos per poder possibilitar una bona comunicació.

En primer lloc, amb l'objectiu de facilitar el procés d’adaptació de l’infant a l’inici de curs es proposa una entrevista, i a final de curs se n'ofereix una altra per tal de compartir el procés d’aprenentatge i l’evolució que ha realitzat l’infant.

També es procura mantenir un intercanvi d’informació diària en les entrades i sortides per tal de garantir el benestar de l’infant. A més, cada aula disposa d’una taula informativa en la qual s’anoten cada dia totes aquelles informacions relacionades amb les necessitats bàsiques de cada infant, com: el son, els àpats, les deposicions... així com alguna informació extraordinària si s’escau.

Enviem un correu setmanalment explicant alguna de les vivències i aprenentatges que han sorgit al llarg del dia i a final de setmana us l’acompanyem d’un enllaç amb fotografies i/o vídeos de la setmana.

Finalment, intentem promoure activitats en les quals les famílies puguin tenir un paper actiu, com per exemple venir explicar contes, acompanyar-nos en les sortides, venir explicar-nos quelcom concret, etc. Convidem les famílies a entrar l'aula o bé fomentem la seva participació en les festes que es realitzen el llarg del curs, com anar a buscar el tió, fer el berenar de Nadal, la sortida de final de curs, etc.


AFA: associació de famílies dels alumnes de la llar

Les AFA són associacions sense afany de lucre, voluntàries de les famílies dels centres que es creen amb l'objectiu de contribuir i participar en el centre educatiu. La nostra llar d'infants consta d'una AFA les funcions de la qual són:
  • Dotar de material pedagògic a l'escola bressol en funció de les demandes que presenten els infants
  • Col·laborar en les accions que puguin plantejar l'equip docent
  • Dinamitzar les famílies en les trobades, festes...
  • Pagar el regal de comiat dels infants que promocionen a I3

Comentaris

Entrades populars