METODOLOGIA

Infants únics i capaços

La nostra llar s'identifica amb una línia metodològica en la qual el joc és la seva base principal.  El joc és la manera amb la qual els infants es relacionen amb el món. Tenint en compte aquesta base, a les aules els infants exploren lliurement els diversos espais i materials preparats en funció del seu moment evolutiu, partint dels seus interessos.

Tenim molt present l’espai com el tercer educador. Perseguim la combinació d'una estètica de colors neutres amb plantes i elements naturals, incorporant petits detalls, per tal de crear un ambient acollidor i tranquil on l'infant se senti segur i es pugui desenvolupar tot potenciant les seves capacitats. Dotem els espais de materials rics i tan inespecífics com sigui possible, per tal de facilitar un munt de possibilitats d’aprenentatge als infants.

Per complementar els espais de l'aula, setmanalment preparem provocacions i propostes pedagògiques que enriqueixen el seu procés d'aprenentatge. En aquestes propostes, es busca possibilitar als infants interactuar a través d'altres llenguatges: llenguatge musical, artístic, psicomotriu, verbal...

Les sortides a l'exterior són un espai més a la llar. Tenen un valor pedagògic afegit i complementen la nostra tasca diària. Ens permeten connectar amb el nostre entorn més proper, explorant-ne tots els elements que ens ofereix. Les sortides es converteixen en un moment de descoberta i d'oportunitats.

Finalment, procurem acompanyar als infants en el desenvolupament de l'autonomia. L'autonomia és un procés o una capacitat que desenvolupen els infants de poder decidir i actuar per si mateixos, sense necessitar la intervenció d'altres. Forma part del procés maduratiu i per tant, cada infant tindrà el seu propi ritme. Tal com es menciona en el nou Decret 21/2023, la conquesta de l'autonomia va estretament lligada amb la voluntat i el plaer de l'infant de voler fer les coses sense ajuda.  A l'escola bressol ho garantim a través de l'espai i el temps. Els espais es troben preparats de manera que els infants puguin prendre decisions; estan a la seva alçada per facilitar i convidar-los a la interacció i procurem respectar el ritme de cada infant.Comentaris

Entrades populars